Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca

Zamestnanec požiada zamestnávateľa do 15.2. o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z týchto príjmov .

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuť tlačivo)  Zamestnanec tlačivo doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa , ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 Eura.

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta sa výšky 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Do 31.3. treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska)

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 Eura.

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

V termíne podania daňového priznania, treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa  rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 Eur.

Finančné prostriedky z 2%, ktoré prídu na účet Neinvestičného fondu použijeme na:

  • zlepšenie kvality starostlivosti o deti
  • nákup nových pedagogických pomôcok
  • zabezpečenie širšieho okruhu aktivít pre deti…

 

ĎAKUJEME z celého srdca ……anjelikovia