O Anjelikovi

Anjelik, s rodinným spôsobom výchovy  s prvkami montessory, je prvá 24-hodinová Súkromná materská škola a jasle na Slovensku, ktorá je k dispozícii rodičom – večer, noc, víkendy, sviatky. Nie len pre detičky, ktoré navštevujú našu škôlku, ale za poplatok i pre súrodenca 365 dní v roku. Cieľom je rodinný spôsob výchovy, individuálny prístup, rozvoj citovej a rozumovej osobnosti dieťaťa.

MŠaJ Anjelik úspešne funguje od januára 2005. (t.j. 15 rokov)
Naše zariadenie spĺňa požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Získali sme ako 1. súkromné jasle v Bratislave registračnú kartu od VUC, ako jasle, ktoré spĺňajú všetky normy (hygienické, stavebné, personálne…)
Ak Vás naša ponuka zaujala, môžete sa prísť pozrieť aj s dieťatkom a porozprávať sa o možnostiach a podmienkach prijatia.

Ponuka

  • celodenná starostlivosť od 6:30 – 18:00
  • prijímame deti vo veku od 1 – 7 rokov
  • maximálne 15 detí v triede ( 2 pani učiteľky )
  • v jasliach maximálne 15 detí v triede ( 3 školené opatrovateľky )
  • kvalitná predškolská príprava podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie ( európsky program )
  • plnohodnotná vyvážená strava – dôraz na zdravú výživu a pitný režim (denne ovocie, zelenina a cereálie)

Aktivity

  • anglický jazyk, tanečná, športové a umelecké aktivity, akcie, výlety, besiedky s rodičmi, oslavy narodenín, ŠvP, práca s logopédom a psychológom, fotky a videá na DVD
  • ako 1. materská škola sme zaradení do Športovej akadémie Mateja Tótha a taktiež i do futbalového zväzu